Menü

Kiskunlacházi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Elérhetőségek

Típus:
Szociális Intézmény

Cím:
2340 Kiskunlacháza, Dózsa Gy. út 59/c

Telefonszám:
(24)-432-916, (20)-569-7051

Intézményvezető email: gyejovez@kiskunlachaza.hu
Szolgálat email: gyejo@kiskunlachaza.hu

Nyitvatartás:

hétfő: 8:00 – 16:00
kedd: 13:00 – 16:00
szerda: 8:00 – 17:30
csütörtök: nincs ügyfélfogadás
péntek: 8:00 – 12:00

Dolgozóink:

Horákné Kaczur Tímea intézményvezető
Földi István családsegítőMayering Viktória családsegítő
Vass-Bögi Éva családsegítő

Duttyánné Horváth Erzsébet szociális gondozó
Erdeiné Kapornyai Zsuzsanna ápolóKassainé Kálvin Mónika ápoló
Komlósi Józsefné szociális gondozó
Krausz Ferencné szociális gondozó
Szarkáné Szabó Ildikó ápoló
Pogány Bettina gazdasági ügyintéző

Szolgáltatások

A Kiskunlacházi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 1999. május 1. óta létezik településünkön.

Intézményünk három szakfeladat ellátását végzi:

  • Család- és gyermekjóléti szolgáltatás
  • Házi segítségnyújtás
  • Szociális étkeztetés

Család- és gyermekjóléti szolgáltatás

A gyermekjóléti szolgáltatás a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezésének elősegítését jelenti.

Veszélyeztetettséget észlelő- és jelző rendszert működtettünk, melynek tagjai: gyermekorvos, védőnő, oktatási-nevelési intézmények, gyermekjóléti központ, rendőrség, önkormányzat, gyámhivatal.

A beérkező jelzések alapján biztosítjuk, illetve közvetítjük a szükséges ellátást, szükség esetén javaslatot teszünk hatósági intézkedésre. A jelzőrendszer tagjaival rendszeresen kommunikálunk, szakmaközi megbeszéléseket szervezünk. Nyaranta csütörtöki napokon klubfoglalkozást tartunk az ellátásunkban szereplő gyerekek részére.

A családsegítő szolgáltatás igénybevétele önkéntes; célja a szociális, mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, vagy egyéb okokból krízishelyzetbe került személyek, családok életvezetési képességeinek megőrzése, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetésének elősegítése. Ehhez biztosítjuk a szociális és életvezetési tanácsadást, az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutást, valamint az aktív korú rendszeres szociális segélyezettek beilleszkedést segítő programját. Családgondozást biztosítunk a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítésére.

Házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az igénybevevő önálló életvitelének fenntartása érdekében szükséges ellátást – szükségleteinek megfelelően – lakásán, lakókörnyezetében biztosítja. Önellátásukban akadályozott idős embereket látunk el a szolgáltatás keretein belül (bevásárlás, gyógyszerfelíratás, kisebb otthoni munkák elvégzése, hivatalos ügyekben való közreműködés). Az ellátás térítésmentesen vehető igénybe.

Szociális étkeztetés

Szociális étkeztetésben elsősorban koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk okán részesülhetnek az igénybevevők. Jövedelemtől függően térítésmentesen vagy térítési díj ellenében juthatnak az ellátáshoz.

További szolgáltatásaink:

  • Pszichológiai tanácsadás: minden héten kedden 1300 – 1900 óráig (előzetes megbeszélés alapján).
  • Ráckeve és Környéke Család- és Gyermekjóléti Központ készenléti Tel: 0670/333-9885, Cím:2300 Ráckeve, Szent István tér 10.

Szolgáltatások járási szinten: hatósági kötelezéssel érintett gyermekek, családok esetmenedzselése, pszichológiai tanácsadás, jogi tanácsadás, utcai szociális munka, kapcsolattartási ügyelet, mediáció, gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálat, szociális diagnózis felvétele

Amennyiben módunk van rá, általában minden hónap utolsó péntekén ingyenes ruhaosztást tartunk , melyre szeretettel várunk minden érdeklődőt.