Menü

Dobó Sándor Óvoda

„A jó óvodában a gyermekek egyéni ütemben és egyéni módon fejlődhetnek, ugyanakkor a közös tapasztalatok, a közös élmények, az együtt megélt események összetartják a csoportot, és a közös hagyományok, szokások mentén tudnak együttműködni, együtt játszani, együtt gondolkodni.”

Alapelveink:
Olyan szeretetteljes óvodai légkör megteremtése, amelyben gyermeket megbecsülés, szeretet övezi, személyiségét elfogadják, tiszteletben tartják.

Nyugodt, családias, biztonságot nyújtó légkör megteremtése, amelyben a gyermeki játék elsődlegességét hangsúlyozzuk.

Az óvodapedagógus azonosulási minta a gyermekek közösségi életének irányítója, aki maga is benne él a gyermek közösségében.

Gyermekképünk:
Olyan gyermek nevelése, aki érzelmileg gazdag a településhez kötődő, környezetben jól tájékozódó, nyitott, érdeklődő, önmagát értékelni tudó, másokat elfogadó, együttműködő.

Hagyományápolás:
Szüreti felvonulás a nagycsoportosok közreműködésével a Művelődési Központ szervezésében.  Nemzeti ünnep: március 15.  Pest Megyei Óvodások Néptánctalálkozóján való részvétel.  Délutáni fakultatív foglalkozások keretében Néptánc ovis és MOZOGJ VELEM! csoport szervezése érdeklődő gyermekek részére. Hetente fakultatív foglalkozásként katolikus és református hittan foglalkozásokat tartanak a hitoktatók.

Hagyományrendszerünk, hagyományaink:
Hagyományaink az óvodai élet mindennapjaiból kiemelkednek. Ünnepeink külsőségeinkben és tartalmukban olyan visszatérő élményeket jelenthetnek a gyermekeinknek, amelyek erősítik közösségi érzésüket, s életre szóló élményt, adnak.

Ünnepek ápolása az óvodában: a gyermek életének jeles napjai, születésnap, névnap. Mikulás, Karácsony, Farsang, Húsvét, Anyák napja, Gyermeknap, Búcsúzás. Környezetvédelmi napok.

Integráció:
Intézményünk integrációs nevelést folytat a sajátos nevelési igényű gyermekek számára, a szakvéleményben foglaltaknak megfelelően. Főleg beszédfogyatékos gyermekek fejlesztését tudja vállalni óvodánk. A sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelését, arra alkalmasságát az illetékes szakértői bizottság állapítja meg. Erről szakértői véleményt ad, s ennek birtokában, az óvodai nevelésben a gyermek elhelyezhető. Gyógypedagógus kollégánk foglalkozik, fejleszti a szakvéleményben meghatározott időkeretnek megfelelően a gyermekeket. 

Az óvoda és a család kapcsolata:
Óvodánk folytatja és kiegészíti a családi nevelést úgy, hogy a családok nevelési szokásait megismerjük. Az intézményünkben folyó nevelés csak akkor lehet eredményes, ha a családokkal összhangot tud teremteni. Így alakulhat ki az óvoda és a család között a gyermekek fejlődése érdekében kölcsönös kapcsolat.

A családokkal való kapcsolattartás formái az eredményes együttműködés érdekében:

– nyílt nap az érdeklődő szülők számára,

– beíratás – személyes kapcsolatfelvétel a szülővel, és a gyermekkel,

– szülős beszoktatás, fokozatos befogadás,

– a szülők részvétele az óvodai életbe, előzetes megbeszélések alapján,

– a szülőket a szülői képviselők képviselik.

Személyi feltételekről:
Óvodapedagógusaink főiskolával, szakirányú továbbképzéssel és több éves tapasztalattal rendelkeznek. Nevelőmunkánkat logopédus, fejlesztő pedagógus és gyógypedagógus segíti folyamatosan. Óvodánkban a gyermekek fejlődését gyermekorvos, védőnők ellenőrzik és kísérik figyelemmel.

Elérhetőségeink:

DOBÓ SÁNDOR ÓVODA

2340 Kiskunlacháza Vörösmarty u. 3.

Telefon: +36 (24) 430 027

Mobil: +36 20 569 7031

E-mail: buzaviraga@lachaziovi.hu

Honlap: www.lachaziovi.hu

Intézményvezető: Orosné Dávid Ildikó

Telefon: +36 20 422 9881

E-mail: ovodavezeto@lachaziovi.hu

Intézményvezető helyettes: Megyeriné Grózinger Rózsa

Telefon: +36 20 569 7031

Tagintézményeink:

DOBÓ SÁNDOR ÓVODA Búzavirág Tagóvodája

2340 Kiskunlacháza Vörösmarty u. 6/a.

Telefon: +36 (24) 433-030

Mobil: +36 20 569 7032

E-mail: buzaviragb@lachaziovi.hu

Tag-intézményvezető: Bodnárné Fekete Éva

Telefon: +36 20 569 7034

DOBÓ SÁNDOR ÓVODA Peregi Tagóvodája

2340 Kiskunlacháza Dózsa György u. 260.

Telefon: +36 (24) 535-170

Mobil: +36 20 569 70 33

E-mail: pereg@lachaziovi.hu

Tag-intézményvezető: Szabóné Markó Katalin

Telefon: +36 20 383 5569

Kiskunlacházi Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Az iskola fenntartója és működtetője:

Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ

2310 Szigetszentmiklós, ÁTI-Sziget Ipari Park 1/a II.emelet

tel.: +36 (24) 795-212

email: annamaria.palos@kk.gov.hu

tankerületi igazgató: Dr. Pálos Annamária

Felső tagozat:

Munkácsy téri Általános Iskola

2340 Kiskunlacháza, Munkácsy tér 1.

tel.: +36 (24) 430-047

nyitva tartás: 07.00 – 16.00

email:  titkarsag@lachazaiskola.hu

honlap: www.lachazaiskola.hu

igazgató: Baranyi Béla

Alsó tagozat:

Vörösmarty úti Általános Iskola

2340 Kiskunlacháza, Vörösmarty u. 12.

tel.: +36 (24) 420-417

nyitva tartás: 07.00 – 17.00

email:  vorosmarty@lachazaiskola.hu

Alsó tagozat:

Gárdonyi úti Általános Iskola

2340 Kiskunlacháza, Gárdonyi u. 1.

tel.: +36 (24) 420-418

nyitva tartás: 07.00 – 16.00

email:   gardonyi@lachazaiskola.hu

Speciális tagozat:

Szent Imre úti Speciális Iskola

2340 Kiskunlacháza, Szent I.u.58.

tel.: +36 (24) 420-416

nyitva tartás: 06.45 – 16.00

email:  szentimre@lachazaiskola.hu

Igazgatóhelyettes: Gulyás László

Tornacsarnok:

Kiskunlacháza Tornacsarnok

2340 Kiskunlacháza, Munkácsy tér 1.

nyitva tartás: 07.00 – 22.00

tel.: +36 (24) 430-047

Érdi Szakképzési Centrum Kiskunlacházi Szakképző Iskolája

Cím: 2340 Kiskunlacháza, Rákóczi út 63.
Tel./fax: +36 (24) 535-090
Honlap: http://szerver2.lacszki.edu.hu/
E-mail:
Intézményvezető: ipari222@gmail.com
Nagy Zsuzsanna Judit